Việt Nam sẽ thuê chuyên gia ngoại quy hoạch ngành thép

Theo thông tin từ Bộ Công thương ngày 22/12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá dự thảo Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

quy hoạch ngành thép
 Việt Nam đã trở thành nước tiêu thụ nhiều thép nhất trong khu vực Đông Nam Á trong
 năm 2015.

Điểm đáng chú ý trong quyết định mới của Bộ Công thương là sẽ thuê một công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam để làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực, đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như tiêu chuẩn lựa chọn công nghệ, nhà thầu cùng những đánh giá tác động về môi trường cho ngành thép Việt Nam khi đưa ra dự thảo. Dự kiến thời gian hoàn thành trong quý II/2017.

Việc đặt hàng một công ty tư vấn nước ngoài để đánh giá dự thảo Quy hoạch hệ thống sản xuất thép Việt Nam của Bộ Công thương được đánh giá là một việc làm mới để có đánh giá độc lập, khách quan, cầu thị trong việc xây dựng quy hoạch của ngành thép.

Đặc biệt, thông điệp mà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh truyền đạt tới Ban soạn thảo dự thảo quy hoạch là “không đánh đổi môi trường để lấy dự án”.

Được biết, đây là dự thảo lần hai về quy hoạch hệ thống sản xuất thép tại Việt Nam. Sau lần dự thảo thứ ba, Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tại văn bản số 283 ngày 7/9/2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định để thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, trong đó có công nghiệp thép. Việt Nam đã trở thành nước tiêu thụ nhiều thép nhất trong khu vực Đông Nam Á trong năm 2015.

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)
 

Các tin khác