Anh: Giá thuê nhà tăng 2,3% trong 12 tháng qua

Giá nhà thuê tại Anh tính đến tháng 11/2016 tăng 2,3% so với cùng kì năm trước và không thay đổi so với tháng 10, theo số liệu mới công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS).

giá thuê nhà tại Anh tăng
Theo số liệu của ONS, giá thuê tại Anh tăng 2,3%, Scotland tăng 0,1% và 0,3%
tại xứ Wales.

Cụ thể, giá thuê nhà tăng ở hầu hết các khu vực, tăng mạnh nhất được ghi nhận tại khu vực Đông Nam với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,4%, theo sau là phía Đông nước Anh với mức tăng 3,1%. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc ghi nhận tốc độ tăng giá thuê nhà hàng năm thấp nhất ở mức 1,1%, không thay đổi từ tháng 10/2016, khu vực Tây Bắc tăng 1,1%, giảm từ mức 1,3% ở tháng 10; Yorkshine, Humber tăng 1,6% từ mức 1,5% trong tháng trước đó.

Một nghiên cứu cho thấy, giá thuê nhà tại Anh có 3 giai đoạn riêng biệt: Tăng giá thuê nhà từ tháng 1/2015 đến tháng 2/2009, giá thuê nhà giảm từ tháng 7/2009 đến tháng 2/2010 và từ tháng 6/2010 trở đi thì có xu hướng tăng giá trở lại.

(Theo Cafeland)
 

Các tin khác