Tp.HCM ban hành quyết định đầu tư 115 dự án

Vừa qua, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đối với 115 dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách TP có tổng mức đầu tư là 4.260 tỷ đồng.

Vốn ngân sách TP trong đó là 3.960 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn khác chiếm 299,4 tỷ đồng, thời gian hoàn thành tùy theo từng dự án, chậm nhất đến năm 2020.

Tp.HCM quyết định đầu tư 115 dự án
115 dự án có tổng mức đầu tư là 4.260 tỷ đồng.

Theo quyết định trên, chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư đã được phê duyệt có trách nhiệm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; trong khi đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo UBND Tp.HCM.

Nội dung quyết định nêu rõ, nhóm đầu tư cho giáo dục - đào tạo có 37 dự án với tổng vốn đầu tư 1.192 tỷ đồng, đáng chú ý có dự án nâng cấp mở rộng Trường THCS - THPT Thạnh An thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Dự án trường mới sẽ xây dựng 6 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, với tổng vốn đầu tư 44,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2017 - 2019. 

Bên cạnh đó, đầu tư cho khoa học - công nghệ 1 dự án; đầu tư cho y tế có 6 dự án; đầu tư cho văn hóa - thể thao và xã hội 14 dự án; đầu tư cho giao thông 11 dự án;  đầu tư cho môi trường 9 dự án; đầu tư cho nông nghiệp 3 dự án…

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)
 

Các tin khác