Hà Nội: Thu hồi hàng nghìn ha đất để làm dự án 2018

Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018; công trình, dự án chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 vừa được Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội thông qua ngày 5/12.

Theo đó, danh mục 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là: 4.913,67ha, trong đó có 401 công trình, dự án với diện tích 1.443,1ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc danh mục đã được thông qua trước đó, 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57ha.

Trong đó, có 867 công trình, dự án với diện tích 2.145,17ha gồm: 309 công trình, dự án với diện tích 975,83ha chuyển tiếp năm 2017 sang; 558 công trình, dự án đăng ký mới, với diện tích 1.169,34ha, sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ sở pháp lý; 277 công trình, dự án với diện tích 1.026,9ha sử dụng vốn trong ngân sách; 286 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, diện tích là 1.741,6ha trong đó có 92 công trình, dự án với diện tích 467,28ha chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang; 194 công trình, dự án với diện tích 1.274,32ha đăng ký mới.

Quy hoạch
 TP. Hà Nội sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất để làm dự án trong năm 2018

Đồng thời, TP. Hà Nội cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích diện tích là 1.441,22ha.

HĐND thành phố yêu cầu UBND TP. Hà Nội quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời đối thoại, giải quyết những vướng mắc tại cơ sở.

Phải xem xét xử lý thu hồi đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với những dự án sử dụng đất chậm khiển khai do nguyên nhân chủ quan.

(Theo VnEconomy)
 

Tin cùng chủ đề: Bất động sản Hà Nội

Các tin khác