Giá đất Đà Nẵng năm 2017 cao nhất hơn 96 triệu đồng/m2

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017 vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

giá đất Đà Nẵng năm 2017
Đà Nẵng vừa ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn trong năm 2017.

Theo quyết định trên, giá đất đô thị được quy định cụ thể đối với từng vị trí (vị trí 1 đến vị trí 5) của từng tuyến đường, mức giá tối thiểu là 400.000 đồng/m2, tối đa là 75.900.000 đồng/m2 (ngoại trừ 2 đoạn đường phố của đường Bạch Đằng với đơn giá đất ở 96.140.000 đồng/m2). Trong khi đó, giá đất ở tại nông thôn có tối thiểu là 140.000đồng/m2 và tối đa 3.100.000đồng/m2.

Giữ nguyên giá đất như đã quy định tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND đối với đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất).

Giá đất ban hành tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Đất đai. Cụ thể: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của cá nhân, hộ gia đình đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất nông nghiệp sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho cá nhân, hộ gia đình.

Tính thuế sử dụng đất; phí và lệ phí trong sử dụng, quản lý đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

(Theo Trí thức trẻ)
 

Các tin khác