Bắc Ninh: Người dân được tự xây nhà ở tại Khu đô thị Him Lam

Bộ Xây dựng mới đây đã có Văn bản số 2349/BXD - PTĐT phúc đáp UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CQSDĐ) sau khi đã xây dựng xong hạ tầng của dự án Khu đô thị Him Lam, TP. Bắc Ninh.

 xây nhà ở
Người dân được tự xây nhà ở tại Khu đô thị Him Lam, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 (Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh) và quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, cùng các văn bản về đất đai có liên quan.

Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh tiến hành rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, cập nhật những dự án đủ điều kiện triển khai thực hiện vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện tại các khu vực phát triển đô thị có liên quan, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được tiến hành theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực đó đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Dự án KĐT Him Lam, TP. Bắc Ninh, có quy mô diện tích đất là 26,8 ha, đã được Sở Xây dựng Bắc Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 07/11/2013.

Theo Công văn số 266/UBND-TNMT ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay dự án trên đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựng đã thống nhất về nguyên tắc việc cho phép người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhà ở của địa phương.

Nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với những lô nhà ở nằm tại mặt tiền các tuyến đường sau: Tuyến đường phía Tây Nam của Dự án giáp dự án Làng Việt; tuyến đường trục chính Dự án; tuyến đường nối từ lô đất ký hiệu CL6 đến lô đất ký hiệu BT1 phía Đông Nam của Dự án; tuyến đường phía Đông của Dự án; tuyến đường đi giữa khu nhà ở cao tầng (ký hiệu: CT1-CT3) và khu nhà ở chia lô.

Đối với lô nhà ở nằm tại vị trí đối diện các khu đất cây xanh (ký hiệu: CX1 và CX2) là các tuyến đường có yêu cầu về quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc cho người dân tự xây dựng nhà ở để đảm bảo chất lượng cảnh quan đô thị.

Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh và chủ đầu tư dự án giám sát chặt chẽ việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 

Tin cùng chủ đề: Cấp giấy phép xây dựng

Các tin khác