Tin xem nhiều

Chính thức ban hành lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

Chính thức ban hành lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 630/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội (NOXH) tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển ...
Xem chi tiết

Các tin khác