Công ty CP Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam

VUD lấy hoạt động quản lý đầu tư - kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược và mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt mang tầm vóc Quốc tế

Sự ra đời của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam (VUD) là tâm huyết của các cổ đông sáng lập và thành viên hội đồng quản trị. Bằng bản lĩnh và khát vọng tiên phong của tập thể tâm huyết - năng động - sáng tạo - hiệu quả, kinh nghiệm đa dạng và chuyên sâu của ban lãnh đạo, tiềm lực về tài chính của các cổ đông, VUD phấn đấu trở thành một công ty mạnh và năng động, lấy hoạt động quản lý đầu tư - kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược và mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt mang tầm vóc Quốc tế. Với hoạt động ban đầu là Quản lý đầu tư, VUD đang triển khai sàn giao dịch bất động sản, tư vấn đầu tư, và tư vấn tài chính... Trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản, VUD kết hợp với các nhà đầu tư và các nhà phát triển bất động sản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án bất động sản, trong đó chủ dự án có nhu cầu tổ chức nguồn lực thực hiện, bao gồm từ nghiên cứu thị trường, tư vấn mô hình kinh doanh, thu xếp nguồn vốn đầu tư, tổ chức phát triển và quản lý dự án. Ngoài ra, VUD cũng đang trực tiếp tham gia với vai trò phát triển bất động sản vào một số dự án bất động sản, khu dân cư ở các thành phố của Việt Nam.

 

Để thực hiện được mục tiêu trên, VUD đã và đang tập trung vào các lĩnh vực:

• Không ngừng lao động sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

• Áp dụng hiệu quả các ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh và quản lý.

• Xây dựng một mái nhà chung cho toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng, cổ đông, đối tác và nhà cung cấp. Động lực của VUD là phát huy yếu tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm, doanh nghiệp làm môi trường làm việc năng động để con người phát huy tài năng sáng tạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ làm việc có hiệu quả, khẳng định phong cách, văn hoá doanh nghiệp VUD. Tại VUD, mỗi thành viên đều tìm thấy khát vọng của chính mình, khát vọng được cống hiến trí tuệ và sức lực vì niềm đam mê, vì một khát vọng tiên phong!

• Kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài để tăng cường và đa dạng hoá năng lực đầu tư. Song song với việc hoạt động và phát triển vị thế tại thị trường nội địa, VUD sẽ hướng tới thị trường quốc tế và đặt mục tiêu xây dựng mối quan hệ và hợp tác bền vững với các đối tác nước ngoài.

Các tin khác