Khu công nghiệp Cát Lái II

Vị trí: E4 Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi,