Tp.HCM ban hành kế hoạch điều tra, đánh giá đất giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng đất có hiệu quả, đặc biệt là việc lập, điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất vừa được UBND Tp.HCM ban hành.

Tp.HCM điều tra, đánh giá đất
UBNDT Tp.HCM vừa ban hành kế hoạch điều tra, đánh giá đất giai đoạn 2016 - 2020.
 (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Theo đó, 4 đối tượng điều tra, đánh giá đất đai gồm có: Chất lượng đất, tiềm năng đất đai là toàn bộ diện tích tự nhiên; ô nhiễm đất (các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn TP); thoái hóa đất (các loại đất sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất làm muối, đất bằng chưa sử dụng và đất đồi núi chưa sử dụng); phân hạng đất nông nghiệp (toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác).

Nội dung kế hoạch nêu rõ, các bước cụ thể gồm có: Xây dựng, dự toán kinh phí và phương án tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện dự án: thu thập số liệu, tài liệu, thông tin, bản đồ; lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa; xây dựng bản đồ về chất lượng đất, thoái hóa đất, tiềm năng đất đai, khu vực đất bị ô nhiễm và phân hạng đất nông nghiệp; tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp; xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, thoái hóa đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp. Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai, chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp trên cổng thông tin điện tử của UBND Tp.HCM.

Kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai, chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp sẽ được báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo Thanh niên online)
 

Các tin khác