Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện được công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa công bố thêm kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và huyện Phú Xuyên.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã ban hành các quyết định số 91/QĐ-UBND, 92/QĐ-UBND, 93/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Xuyên, quận Hai Bà Trưng và Đống Đa.

kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại Hà Nội
Hà Nội công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Đống Đa, Hai Bà Trưng
và huyện Phú Xuyên.

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa như sau: Diện tích đất phi nông nghiệp trên 994 ha. Trong năm 2017, quận có 15 dự án đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất; 11 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 8 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện trong năm 2017.

Về kế hoạch sử dụng đất của quận hai Bà Trưng trong năm 2017: Diện tích đất phi nông nghiệp trên 1.0157 ha; đất nông nghiệp trên 10 ha; đất chưa sử dụng 0,34 ha; 31 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện trong năm 2017; 28 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Quận có 31 dự án đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Xuyên như sau: Diện tích đất phi nông nghiệp trên 5.887 ha; đất nông nghiệp trên 11.191 ha; đất chưa sử dụng trên 64 ha. Phú Xuyên có 8 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện trong năm 2017; 16 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Huyện có 13 dự án đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, quận có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Trong quá trình thực hiện,n ếu cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được UBND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/05/2017.

(Theo Trí thức trẻ)
 

Các tin khác