Hà Nội: Rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ xuống dưới 20 ngày

TP Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày, đồng thời rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại.

Có thể nói, đây là một trong những nỗ lực của Hà Nội trong việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP. Điều này đang khiến cho những người mua nhà vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Hà Nội sẽ đi đôi rà soát, phát hiện văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời bãi bỏ, đình chỉ, thay thế, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, đồng bộ, thống nhất,...

rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ
Hà Nội rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

TP Hà Nội đã thực hiện sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô. Thành phố đánh giá việc thi hành quy định liên quan đến chính sách, cơ chế về quy hoạch, quản lý đất đai, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, môi trường, xây dựng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp và thiết thực hơn.

Trong năm 2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về các giải pháp, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn TP. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát các quy định, đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh, gọn, đơn giản, đúng quy định.

Đồng thời, UBND TP cho phép Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình Sở Tài nguyên - Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP. Qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày và rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại.

Bên cạnh đó, chính quyền TP đã ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP; chỉ đạo các đơn vị, cơ quan công khai kết quả giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân đối với các công việc liên quan đến đất đai thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và yêu cầu việc công khai đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận.

(Theo Trí thức trẻ)
 

Các tin khác