820.000.000
Nơi đăng: Củ Chi
Diện tích: 120 m2

5.100.000.000
Nơi đăng: Quận 1
Diện tích: 167 m2

820.000.000
Nơi đăng: Hóc Môn
Diện tích: 96 m2

3.000.000.000
Nơi đăng: Thủ Đức
Diện tích: 254 m2

2.300.000.000
Nơi đăng: Quận 12
Diện tích: 119 m2

5.000.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 107 m2

1.900.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 31 m2

3.450.000.000
Nơi đăng: Bình Tân
Diện tích: 64 m2

1.350.000.000
Nơi đăng: Bình Tân
Diện tích: 62 m2

4.000.000.000
Nơi đăng: Thủ Đức
Diện tích: 248 m2

1.500.000.000
Nơi đăng: Thủ Đức
Diện tích: 105 m2

3.500.000.000
Nơi đăng: Tân Bình
Diện tích: 35 m2

8.000.000.000
Nơi đăng: Quận 10
Diện tích: 272 m2

1.400.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 35 m2

1.050.000.000
Nơi đăng: Tân Phú
Diện tích: 67 m2

8.500.000.000
Nơi đăng: Quận 1
Diện tích: 140 m2

250.000.000 / m2
Nơi đăng: Quận 1
Diện tích: 180 m2

4.400.000.000
Nơi đăng: Quận 7
Diện tích: 400 m2

2.800.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 145 m2

1.400.000.000
Nơi đăng: Bến Cát
Diện tích: 600 m2

1.500.000.000
Nơi đăng: Xuân Lộc
Diện tích: 1,566 m2

25.000.000 / m2
Nơi đăng: Thủ Đức
Diện tích: 450 m2

970.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 21 m2

Thương lượng
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 157 m2

3.800.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 229 m2

2.300.000.000
Nơi đăng: Quận 12
Diện tích: 147 m2

8.500.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 405 m2

2.200.000.000
Nơi đăng: Quận 12
Diện tích: 208 m2

820.000.000
Nơi đăng: Tân Bình
Diện tích: 37 m2

6.500.000.000
Nơi đăng: Phú Nhuận
Diện tích: 228 m2

4.200.000.000
Nơi đăng: Thủ Đức
Diện tích: 157 m2

1.400.000.000
Nơi đăng: Bình Tân
Diện tích: 68 m2

2.900.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 36 m2

2.900.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 256 m2

885.000.000
Nơi đăng: Phú Nhuận
Diện tích: 41 m2

600.000.000
Nơi đăng: Bình Chánh
Diện tích: 48 m2

5.500.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 128 m2

1.270.000.000
Nơi đăng: Hóc Môn
Diện tích: 107 m2

2.800.000.000
Nơi đăng: Quận 12
Diện tích: 249 m2

1.300.000.000
Nơi đăng: Thủ Đức
Diện tích: 150 m2

850.000.000
Nơi đăng: Bình Tân
Diện tích: 60 m2

2.200.000.000
Nơi đăng: Quận 6
Diện tích: 55 m2

2.150.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 55 m2

1.350.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 62 m2

3.500.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 200 m2

1.500.000.000
Nơi đăng: Hóc Môn
Diện tích: 130 m2

Thương lượng
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 187 m2

3.500.000.000
Nơi đăng: Phú Nhuận
Diện tích: 52 m2

3.800.000.000
Nơi đăng: Bình Chánh
Diện tích: 404 m2

3.700.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 185 m2

2.200.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 160 m2

4.200.000.000
Nơi đăng: Bình Thạnh
Diện tích: 248 m2

1.200.000.000
Nơi đăng: Bình Chánh
Diện tích: 120 m2

3.400.000.000
Nơi đăng: Tân Bình
Diện tích: 210 m2

11.000.000.000
Nơi đăng: Tân Bình
Diện tích: 460 m2

1.900.000.000
Nơi đăng: Tân Phú
Diện tích: 112 m2

4.500.000.000
Nơi đăng: Bình Tân
Diện tích: 297 m2

5.000.000.000
Nơi đăng: Tân Phú
Diện tích: 210 m2

725.000.000
Nơi đăng: Quận 3
Diện tích: 26 m2

7.000.000.000
Nơi đăng: Quận 8
Diện tích: 53 m2

3.000.000.000
Nơi đăng: Gò Vấp
Diện tích: 120 m2