Dùng sổ đỏ, sổ hồng để áp lực DN nộp thuế?

Dùng sổ đỏ, sổ hồng để áp lực DN nộp thuế?

Doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) nợ thuế không ảnh hưởng đến quyền lợi người mua nhà (cấp sổ đỏ, sổ hồng) theo Luật Đất đai 2013. Vậy nhưng, dường như việc cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người mua nhà lại trở thành công cụ để nhà nước đòi nợ thuế doanh nghiệp.

Tin rao bất động sản

Tin đã lưu